Служба за катастар непокретности Мали Иђош

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Главна 32

Место: 24321 Мали Иђош

Е-пошта: skn.midjos@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Јанош Балањи

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар