Служба за катастар непокретности Мерошина

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Цара Лазара 17

Место: 18252 Мерошина

Е-пошта: skn.merosina@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Јовица Ђонић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар