Служба за катастар непокретности Нови Бечеј

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Петра Драпшина 5

Место: 23272 Нови Бечеј

Е-пошта: skn.nbecej@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Александар Чајка

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар