Служба за катастар непокретности Нови Сад 1

 

Радно време: 07.00-15.30

Адреса: Јеврејска 21

Место: 21101 Нови Сад 1

Е-пошта: skn1.novisad@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Момчило Григоров

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Служба катастра непокретности Нови Сад 1 обухвата следеће катастарске општине:

К.О. Нови Сад II  , К.О. Нови Сад IV, К.О. Бегеч, К.О. Футог, К.О. Ветерник, К.О. Ковиљ и К.О. Будисава, са седиштем у Новом Саду.

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар