Служба за катастар непокретности Петровац

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: 12300 Петровац

Место: 26300 Вршац

Е-пошта: skn.petrovac@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Станиша Степић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар