Служба за катастар непокретности Сремска Митровица

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Светог Димитрија 8

Место: 22000 Сремска Митровица

Е-пошта: skn.s.mitrovica@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Гордана Ђурђевић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар