Служба за катастар непокретности Тутин

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Његошева 12

Место: 36320 Тутин

Е-пошта: skn.tutin@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Дојчило Вучковић

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар