Служба за катастар непокретности Црна Трава

 

Радно време: 06.30-14.30

Адреса: Трг Милентија Поповића 57

Место: 16215 Црна Трава

Е-пошта: skn.crnatrava@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Софија Златковић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар