Служба за катастар непокретности Чока

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Потиска 20

Место: 23320 Чока

Е-пошта: skn.coka@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Светлана Попов

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Инфо центар: 011 63 55 600

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар