22.06.2020.

Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге одржавања комуникационе инфраструктуре

Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге одржавања комуникационе инфраструктуре (јн бр. 12/2020).
Започните разговор са оператером