24.06.2020.

Јавна набавка мале вредности - Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације

Јавна набавка мале вредности - Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације (јн бр. 14/2020).
Започните разговор са оператером