24.06.2020.

Регистрација посредника за коришћење еШалтера и Регистра цена непокретности

Републички геодетски завод обезбедио је функционалности које ће посредницима у промету и закупу непокретности омогућити подношење захтева путем сервиса еШалтер  и самостално генерисање извештаја из Регистра цена непокретности, према захтеваним параметрима.

Путем еШалтера посредници ће моћи да поднесу захтев за издавање података било којој служби катастра у Србији.

За укључење у дигиталну комуникацију путем сервиса еШалтер потребно на адресу esalter@rgz.gov.rs доставити захтев који је електронски потписан од стране законског заступника. Образац-Захтев за регистрацију на сервис еШалтер.

Републички геодетски завод по службеној дужности извршиће увид у Регистар посредника који води Министарство трговине, туризма и телекомуникација - јавно доступан на сајту ОВДЕ, за потребе израде Уговора о приступању сервису еШалтер.

За приступ сервису Регистар цена непокретности потребно је Образац-Захтев за регистрацију на сервис Регистар цена непокретности проследити на на адресу procena@rgz.gov.rs.

Након отварања корисничког налога, корисник добија иницијалне податке за верификацију налога путем електронске поште и Упутство за приступање и коришћење апликације Регистар цена непокретности кроз ролу „Професионални корисник".

Датотеке за преузимање

Сва питања у вези сервиса еШалтер можете послати на адресу esalter@rgz.gov.rs.

Сва питања у вези сервиса Регистар цена непокретности можете послати на адресу procena@rgz.gov.rs.