06.07.2020.

Први споразум о сарадњи у правцу формирања академске мреже за коришћење геопросторних података

Директор РГЗ-а мр Борко Драшковић и декан Архитектонског факултета проф. др Владан Ђокић потписали су Споразум о сарадњи између две институције. Састанку су присуствовали и проф. др Ксенија Лаловић и асистент мр Филип Петровић, а разговарало се о могућностима за проширење сарадње са другим факултетима у чијем су делокругу просторни подаци.

Академска мрежа за коришћење геопросторних података имала би за циљ да пружи подршку за доношење одлука за развој еПростора и паметних градова коришћењем савремених алата и дигиталних метода. Академска мрежа имала би задатак да својим радом одговори на потребе привреде и допринесе одрживом развоју.

/content/Vesti/2020/07 Јул/arh3.jpg

Архитектонски факултет и Републички геодетски завод заједно ће ући у реализацију пројекта са којим ће конкурисати за награду у области урбане приступачости ZERO 2021 коју додељује UN HABITAT. Пројекат би био наставак успешног пројекта „Према приступачним гардовима у Србији – инфраструктурна платформа занована на ГИС-у за урбане просторе“ за који је Архитектонски факултет већ добио награду ZERO 2020. Сарадња са РГЗ-ом обухватиће интеграцију резултата пројекта са подацима на ГеоСрбији и мапирање физичке приступачности објеката и површина јавне намене особама са инвалидитетом. Посебан акценат биће на формирању коридора за безбедно кретање колица која користе особе са инвалидитетом.

/content/Vesti/2020/07 Јул/arh2.jpg