08.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара 6000 литара гасног уља екстра лако Евро Ел, за потребе Републичког геодетског завода, за СКН Књажевац.
Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером