04.08.2020.

РГЗ потписао уговор за набавку нових сателитских снимака

Пратећи светске стандарде, након четири године од прве набавке сателитских снимака који покривају територију Републике Србије, РГЗ ће набавити нове сателитске снимке веома високе резолуције у оквиру пројекта „Унапређења земљишне администрације у Србији“ који се имплементира уз подршку Светске банке.

Сателитски снимци омогућиће бројне користи и за грађане и за привреду, кроз реализацију нових пројеката на државном нивоу и  обезбеђење ажурних информација о  непокретностима.
Сателитски снимци веома високе резолуције из епохе 2015/2016 били су од великог значаја за реализацију инфраструктурних пројеката, просторног планирања, пројеката од националног значаја у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, заштите животне средине, рударства и енергетике, за управљање ризицима, успостављање просторних информационих система на националном и локалном нивоу, за планирани попис становништва 2021, а често, чак и за решавање судских спорова. 

Коришћењем ортофотоа, израђеног на основу сателитских снимака који ће бити прикупљени у 2020. години, моћи ће да се изврши  утврђивање промена на непокретностима у односу на снимке прикупљене  током епохе 2015/2016  са циљем ажурирања званичних регистара и евиденција о непокреностима надлежних државних институција. То ће омогућити адекватну имплементацију система масовне процене вредности непокретности и унапређење фискалног система у Србији у оквиру пројектом планираних активности.

Републички геодетски завод једина је државна институција у региону чији запослени имају стручно знање и капацитете за обраду и анализу сателитских снимака. Својим ангажманом омогућавају стварање производа додате вредности који су на располагању свим органима државне управе и локалне самоуправе.

Ортофото представља један од кључних сетова података дефинисаних  у анексу INSPIRE (Инспајер) директиве ЕУ, којом се уређује успостављање инфраструктуре просторних информација у Европској унији, а која је у Србији, у националном законодавству транспонована у оквиру Закона о националној инфраструктури геопросторних података. На основу реализоване анкете јавног и привредног сектора 2015. године чак 97% испитаника је потврдило да је ажуран ортофото неопходан за обављање њихове делатности. То потврђују и статистички подаци  о броју прегледа овог производа на дигиталној платформи националне инфраструктуре геопросторних података који само од  почетка 2020. године  до данас износи скоро 4 500 000. 

Информације о набавци сателитских снимака 2020. године могу се пронаћи на следећим линковима: 
https://rgz.gov.rs/vesti/4135/vest/obave%C5%A1tenje-o-dodeli-ugovora
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement-detail/OP00093667