28.08.2020.

Похвале од Уједињених нација за имплементацију IGIF-a

Србија се нашла на листи првих 10 земаља које су почеле имплементацију Интегрисаног оквира за управљање геопросторним подацима (IGIF) Уједињених нација и Светске банке, а конференција "Дигитализацијом до развоја за одрживу будућност у Источној Европи" коју је РГЗ организовао прошлог септембра оцењена је као један од 15 глобално најважнијих догађаја у овој области.

Похвале РГЗ, стигле су са "Десете пленарне седнице експертске комисије Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама – UNGGIM".

Похвале које долазе од Уједињених нација показују да дигитализација и реформе које се спроводе у РГЗ, уз подршку Светске банке кроз пројекат "Унапређење земљишне администрације у Србији", постижу резултате који се препознају на највишем светском нивоу и усаглашени су са глобалним правилима за катастарско-картографске системе 21. века.

На седници UNGGIM разматрани су и будући трендови и оквир Уједињених нација за ефикасну земљишну администрацију.
Одлучено је да се формира "Глобални центар изврсности за геодетски референтни оквир", а успостављена је и јача сарадња са групом стручњака Уједињених нација за географска имена.

Велика пажња посвећена је интеграцији геопросторних, статистичких и других информација, као и примени геопросторних информација у ефикасном управљању земљиштем и кризним ситуацијама.

Закључци и смернице ће бити примењени у оквиру активности Србије на изради Регистра ризика, еПростора и других важних пројеката.

Подсећамо да је експертска комисија Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама основана како би обезбедила форум за координацију и дијалог међу државама чланицама Уједињених нација, као и са релевантним међународним организацијама у вези са питањима која се односе на управљање геопросторним информацијама.

Циљ експертске комисије је да промовише и јача координацију и кохерентност глобалног управљања геопросторним информацијама, поставља норме, ради на развоју капацитета и кодекса глобалне праксе, као и на побољшању интероперабилности геопросторних података и услуга.

Започните разговор са оператером