07.09.2020.

Регистрација лиценцираних проценитеља за коришћење сервиса еШалтер и еКатастар

Републички геодетски завод обезбедио је функционалности које ће лиценцираним проценитељима омогућити подношење захтева путем сервиса еШалтер и претраживање базе података катастра непокретности и увид у проширени сет података путем сервиса еКатастар.

Путем еШалтера лиценцираним проценитељима биће омогућено подношење захтева за издавање копије плана парцеле и уверења.

За укључење у дигиталну комуникацију путем сервиса еШалтер потребно је на адресу esalter@rgz.gov.rs доставити захтев електронски потписан. Образац-Захтев за регистрацију на сервис еШалтер.

Републички геодетски завод по службеној дужности извршиће увид у Именик лиценцираних проценитеља који води Министарство финансија - јавно доступан на сајту за потребе израде Уговора о приступању сервису еШалтер.

За регистрацију на сервис еКатастар потребно је попунити Уговор (Уговор о приступу подацима катастра непокретности путем еКатастра) а затим 4 потписана примерка доставити на потпис на адресу Београд, Булевар војводе Мишића 39.

Датотеке за преузимање