10.09.2020.

Упад инспектора за рад у катастре Звездара, Палилула и Вождовац

Све је у савршеном реду, нема примедби на начин заштите од заразних болести у РГЗ-у, тако би се укратко могао препричати записник инспектора за рад који су изненада упали у просторије катастара у улици 27. марта, испрескакали запослене унакрсним питањима и прошпартали кроз све просторије и одељења.

Ненајављена инспекција одиграла се по „анонимној“ пријави или можда и директно по налогу некога из врха Министарства за рад. У истој згради ради више градских служби, али ни једна није била предмет ненајављене инспекције рада. Неко се изгледа надао да би се у катастру могло налетети бар на једног запосленог без маске, па да се на томе гради и диже халабука против РГЗ-а, међутим Републички геодетски завод се спремно и организовано бори против ширења заразне болести COVID-19 и инспектори су само могли да саставе записник пун похвала.

У записнику се, између осталог, наводи:

  1. Предмент надзора је контрола примене мера за спречавање ширења заразних болести.
  2. Инспекцијски надзор се врши ненајављено због бојазни да би обавештење могло да умањи остваривање циља надзора.
  3. У РГЗ-у се поштују мере у смислу ношења заштитних маски, обезбеђена су средства за личну хигијену и дезинфекцију.
  4. Донет је „План примене мера за спречавање појаве заразе“ који садржи све потребне елементе. Спровођење плана контролишу непосредни руководиоци. План је објављен на веб сајту РГЗ-а и тако је доступан свим запосленима.
  5. На улазу у зграду постављено је обавештење да се у службене просторије може ући само уз коришћење заштитних маски.

Републички геодетски завод је поносан што је и овог пута показао да свим својим задацима приступа одговорно, доношењем системских мера и да се на тај начин остварују најбољи резултати.

Лажни синдикати „Независност“, ЈОС и АСНС узнемиравали су високе државне функционере и у својим писмима износили потпуно супротне тврдње. Републички геодетски завод овом приликом честита инспекторима рада на високом степену моралне и професионалне одговорности и часно обављеном послу.