29.09.2020.

О дигиталним сервисима Републичког геодетског завода

У емисији „Београде, добро јутро!“ о могућностима које пружа дигитална платформа геоСрбија и шта се може сазнати њеним коришћењем говорила је Маја Радовић. Поред геоСрбије грађани би требало да користе еКатастар и еЗаказивање како би дигиталним путем завршили што више. Код грађана који годинама уназад нису уписивали непокретност у катастар често долази до проблема приликом уписа а сви они који су непокретност купили после 1. јула 2018. године о томе не морају да брину јер по службеној дужности јавни бележник шаље захтев за упис непокретности у катастар.
ТВ Студио Б, 29. 09. 2020.