02.10.2020.

Усвојена систематизација

Влада Републике Србије на седници одржаној 1. октобра 2020. године донела је Закључак о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу.