02.10.2020.

Јавнобележничка комора нелегално издаје грађанима свој лист непокретности и угрожава рад РГЗ-а

Грађани често питају зашто постоје две форме листа непокретности? Једна форма је форма коју издаје Републички геодетски завод, а друга коју издају јавни бележници. Да ли се ради о истом документу?

РГЗ је, захваљујући реформи и дигитализацији институције, омогућио да подаци у централној бази катастра одакле се генерише лист непокретности буде ажурна и доступна свима, потпуно бесплатно. Недавно је РГЗ за јавне бележнике обезбедио директан приступ централној бази катастра за бесплатно преузимање дигиталног документа листа непокретности. У њиховој надлежности је да, по захтеву странке, одштампају тај документ и без икаквих измена овере и ту услугу наплате.

Међутим, лист непокретности који издају јавни бележници издаје се на начин који ствара утисак да се ради о потпуно новом документу. На првој страни тог документа налазе се обележја и симболи Министарства правде а не Републичког геодетског завода у чијој је надлежности, а подаци из листа непокретности представљени су у форми која подсећа на стари изглед земљишно-књижног извода. Овакав документ јавних бележника је у потпуној супротности за законом и представља директну крађу производа РГЗ-а! У Србији једина надлежна институција за формирање листа непокретности је РГЗ и ниједна друга институција не може да издаје другачији документ под тим називом. Јавни бележници овим свесно и намерну збуњују грађане Србије и угрожавају поверење грађана и привреде у државне органе.

 Плагирањем листа непокретности Јавнобележничка комора као да покушава да за себе и Министарство правде прибави заслуге за успешне реформе из области земљишне администрације које је спровео РГЗ. Подсећамо да су управо Јавни бележници успоравали доношење реформског Закона о поступку уписа у катастар, малтретирали грађане одбијајући да им издају лист непокретности РГЗ који им је био доступан на само један клик. Тиме су изазвали потпуну конфузију и незадовољство грађана, створили непотребне гужве на шалтерима и непотребно оптеретили службенике катастра.

Своју надлежност и реформски пројекат РГЗ ће заштитити кроз институције система како би обезбедио поуздан и ефикасан сервис свим грађанима и остао јака подршка економском развоју Србије.