04.11.2020.

Хитно запошљавање 367 стручњака у РГЗ-у

Републичком геодетском заводу тренутно недостаје 367 стручних лица како би се попунила сва радна места предвиђена новом систематизацијом. Систем је пренапрегнут због повећаног броја захтева који стижу од грађана на које је потребно одговорити.

У време пандемије корона вируса, када су многе делатности морале да затворе врата својим клијентима, РГЗ је показао способност да прилагоди своје пословање и искористи све предности дигитализације.

Професионалним корисницима омогућен је приступ сервису еШалтер 24 сата, седам дана у недељи и на тај начин је драстично повећан број пријемних места за захтеве грађана. Поједини професионални корисници, међу којима су лиценциране геодетске организације и адвокати, неретко своје услуге пружају и у дане викенда. То додатно повећава капацитете за пријем захтева и документације, а самим тим расте и потреба за већим бројем стручних кадрова за обраду предмета.

Број захтева који се подносе повећан је и због подизања свести о важности уписа у катастар непокретности чему је допринео и нови законски оквир. То је довело да изузетне напрегнутости система у РГЗ-у и изразите потребе за запошљавањем.

Питање кадровског развоја РГЗ-а је од стратешке важности за Републику Србију.

Геодетска инфраструктура чини основ суверенитета и омогућава испуњавање Уставом загарантованих права на власништво над непокретностима.

Са високим бројем непопуњених радних места и недовољним кадровским капацитетима за обављање законом поверених послова, РГЗ је доведен у ситуацију која угрожава ефикасно функционисање система земљишне администрације и због тога очекујемо да нова Влада Србије донесе хитне мере којима би се омогућило брзо и ефикасно регрутовање стручних кадрова на јавном конкурсу за запошљавање.

Хитност ове процедуре је тим израженија ако се узме у обзир да се РГЗ бави специфичним пословима и да ће, након завршеног конкурса, бити потребно спровести обуку нових кадрова јер стручно искуство у домену катастра непокретности нису могли стећи у другим организацијама.