06.11.2020.

Нова контакт адреса за државне органе

У циљу унапређења услуга и комуникације РГЗ-а са осталим државним органима формирана је e-mail адреса infozadrzavneorgane@rgz.gov.rs путем које се државни органи могу информисати о дигиталним сервисима којим је омогућено подношење захтева за упис и преузимање података из катастра непокретности за потребе вођења поступка из своје надлежности.
Започните разговор са оператером