22.12.2020.

Највише поверење грађана у војску, цркву, полицију и РГЗ

Поверење грађана у Србији у институције у порасту је у односу на пре две године најновији су подаци Агенције за истраживање „Дип дајв“ (ДЕЕП ДИВЕ), а највише се верује војсци, цркви, полицији и Републичком геодетском заводу (РГЗ).

Поверење у РГЗ у константном је порасту. У истраживању које је спроведено у октобру 2020. године 58% корисника оценило поверење у Завод двема највишим оценама (4 и 5),  док је у базичном испитивању, које је спроведено у фебруару 2017. тај проценат износио 46.

Студија задовољства корисника услуга, која је део пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ (пројекат РЕМП) који Републички геодетски завод спроводи уз подршку Светске банке, показала је да су институције које уживају највеће поверење грађана и даље војска и црква, обе оцењене са по 68% најбољих оцена (4 и 5). Следе полиција са 62% и РГЗ са 58% најбољих оцена.

Истраживање је спроведено у септембру и октобру ове године,  на национално репрезентативном узорку од 1.500 грађана Републике Србије, састављеном од 57% градског и 43% сеоског становништва  из шест региона – Војводина (27%), Београд (23%), Централна Србија (15%), Западна Србија (14%), Источна Србија (8%) и Јужна Србија (13%). Истраживањем су обухваћене и неке осетљиве групе у популацији Србије и то особе са инвалидитетом, стари, жене, као и припадници две најбројније националне мањине у Србији – ромске и мађарске.