25.02.2021.

Јавна набавка услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита

Јавна набавка услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објеката Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2021)
Започните разговор са оператером