16.03.2021.

Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке

Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке услуге - Набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода (ЈН 2/2021).
Започните разговор са оператером