19.03.2021.

Упутство о тестирању општих функционалних компетенција

Током јавног конкурса биће тестиране опште функционалне компетенције. У наставку можете преузети документ у коме се налазе корисне информације о општим функционалним компетенцијама које ће бити од помоћи за полагање свим кандидатима.
Започните разговор са оператером