30.03.2021.

Наставак обуке за коришћење алата за прикупљање података о инвестиционим локацијама

Са представницима јединица локалне самоуправе одржан је наставак онлајн радионице о прикупљању података о инвестиционим локацијама 30. марта 2021. године. Тема радионице била је - Алат за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарна анализа модела будућег извештавања.

Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компонетне) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).

Циљ радионице је заједнички договор у вези са будућим алатом за прикупљање података.

Започните разговор са оператером