02.04.2021.

Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање штампача и скенера

Сервисирање и одржавање штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 5/2021)
Започните разговор са оператером