12.05.2021.

Председник општине др Небојша Мијовић похвалио СКН Голубац

Председник општине Голубац др Небојша Мијовић је на отварању пројекта за изградњу ветро парка „Кривача“ похвалио рад Службе за катастар непокретности Голубац која је за потребе овог пројекта решила више од 2000 имовинско правних предмета.

Започните разговор са оператером