17.05.2021.

Медији пренели податке РГЗ-а о промету непокретности за април 2021. године

srpskaekonomija.rs, 17. 05. 2021.

/content/Vesti/2021/05/srpskaekonomija-masovna april.png

novosti.rs, 17. 05. 2021.

/content/Vesti/2021/05/novosti-masovna april.png

jugpress.com, 16. 05. 2021.

/content/Vesti/2021/05/jugpress-masovna april.png

nova.rs, 14. 05. 2021.

/content/Vesti/2021/05/novaS-masovna april.png

nova.rs, 14. 05. 2021.

/content/Vesti/2021/05/novaS-masovna april.png

biznis.rs, 14. 05. 2021.

/content/Vesti/2021/05/biznis-masovna april.png

Започните разговор са оператером