18.05.2021.

Оцењивање радне успешности за I квартал 2021. године

На основу позитивних законских прописа извршено је оцењивање радне успешности за I квартал 2021. године и сачињена је ранг листа постигнутих резултата.

У табели су приказани резултати првих десет најуспешнијих служби за катастар непокретности (Одељења, Одсека и Група) и свих Одељења за катастар водова.

/content/Vesti/2021/Lista uspesnosti 1.jpg

/content/Vesti/2021/Lista uspesnosti 2.jpg

Табелу са оценама свих служби за катастар непокретности за I квартал 2021. године можете погледати ОВДЕ.

Започните разговор са оператером