09.11.2021.

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.

/content/pages/onama/статистика/2021/11 novembar/Dnevna statistika-formirani upravni predmeti na dan 09.11.2021..jpg

Започните разговор са оператером