10.11.2021.

Србија виђена из свемира на дигиталној платформи „ГеоСрбија“

Републички геодетски завод објавио је на националном геопорталу „ГеоСрбија“ висококвалитетни дигитални ортофото мозаик резолуције 30cm израђен на основу сателитских снимака прикупљених током 2020. и 2021. године оптичким сателитским системима WorldView-2, WorldView-3 и GeoEye-1. Ови системи, са удаљености од преко 600km, на површини Земље снимају све објекте веће од 30cm користећи најсавременије мултиспектралне оптичке сензоре. Сателити праве мноштво снимака који се, у постпродукцији, састављају у мозаик како би се креирала слика за територију Србије.

Сви подаци су геореференцирани у универзалној међународној пројекцији и могуће је комбиновати их са другим просторним подацима, а једна од најважнијих функција је могућност упоређивања ових снимака са онима из претходних епоха. На тај начин  је могуће обезбедити и преглед промена у простору и на објектима током протока времена као четврте димензије, тако се обезбеђује идентификација неке појаве, праћење њене учесталости  и промена у обиму њене распрострањености кроз одређени временски интервал.

Набавку новог сета сателитских снимака врло високе резолуције подржала је Светска банка кроз пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“ који се имплементира у РГЗ-у од 2015. године.

Сателитски снимци веома високе резолуције пружају ефикасне информације о просторним променама и од изузетне су користи за одржавање и ажурирање база података катастра непокретности, топографских и картографских база података и других сродних службених регистара у надлежности РГЗ-а. Снимци представљају ваљан основ за покретање поступака пред државним органима, органима локалне самоуправе и јавним предузећима надлежним за имовинско-правне односе, урбанизам и грађевинарство, пољопривреду, шумарство, заштиту животне средине, управљање ризицима, социјалну и фискалну политику и др.

Висококвалитетни дигитални ортофото мозаик користиће се за имплементацију свих пројеката од националног значаја где геопросторни подаци играју важну улогу у доношењу одлука и вођењу адекватне политике. Коришћење ових података подржаће реализацију многих активности у оквиру преговарачких поглавља за приступање Републике Србије Европској унији као што су успостављање IACS Система за идентификацију парцела, NATURA2000,  имплементацију INSPIRE директиве и др.

Главни корисници ортофото мозаика су сви органи државне управе и  локалне самоуправе, образовне  институције и друге организације које је основала држава. Сви они податке ће користити без наплате републичке административне таксе. 

Подаци ће, уз одговарајуће услове, бити комерцијално доступни у Републици Србији јавним  предузећима,  правним и физичким лицима,  професионалим  корисницима  који се баве пословима у области некретнина, ГИС-а, енергетике, инжењеринга, пољопривреде и др.

Ортофото мозаик је доступан на јавни увид на националном геопорталу „ГЕОСрбија“ у оквиру теме „Ортофото“ у слоју „Сателитски снимци“ / „ДОФ 30cm (2020-2021)“.

Започните разговор са оператером