18.11.2021.

РГЗ опет запошљава: 60 геодетских стручњака за дигитализацију катастра биће ангажовано уз подршку Светске банке

Процес дигитализације ушао је у трећу и завршну фазу што је створило потребу да се повећа број стручног кадра за импелемнтацију новог софтверског модула.

Републички геодетски завод, уз подршку Светске банке, реализује пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“, а један од најважнијих циљева је дигитализација катастра.

Консултанти геодетске струке биће  прва линија дијагностичке подршке за софтверске проблеме у спровођењу свакодневних активности у свим службама РГЗ-а и пријављивање инцидената. Такође, пратиће реализацију унапређења квалитета података за Службе за катастар непокретности у којима су имплементирана нова софтверска решења.

Ангажовани геодетски стручњаци сукцесивно ће генерисати и извештаје о статусу имплементације новог софтверског решења.

Консултанти ће бити изабрани у складу са методом избора на основу квалификација консултанта утврђеном у документу Светске банке под називом Прописи.

Конкурс за запослење оглашен је на сајту РГЗ-а: ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ/ОГЛАСИ ЗА РАДНА МЕСТА/ЗАПОСЛЕЊЕ НА ПРОЈЕКТУ СВЕТСКЕ БАНКЕ на следећем линку: https://www.rgz.gov.rs/vesti/4828/vest/oglas-za-anga%C5%BEovanje-geodeta-.

Јединица за имплементацију пројекта Светске банке (ЈИП) позива све заинтересоване да доставе изјаве о својој заинтересованости на адресу: Републички геодетски завод, Јединица за имплементацију пројекта, Булевар војводе Мишића 39, 11000 Београд, Србија.

Рок за доставу пријава је 29. новембар 2021. године, у 12:00 часова.

Започните разговор са оператером