24.05.2017.

Када стан постаје својина купца

У рубрици „Међу нама“ објављен је текст читаоца „Политике“ дипл. правника Симе С. Стокића о важности уписа права својине у јавне књиге.

24.05.2017.

Политика

 

Започните разговор са оператером