12.02.2021.

Отворен интерни конкурс – отворене могућности за развој каријере

Отворен интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком геодетском заводу.

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или се предаје непосредно на адресу Републичког геодетског завода, Булевар војводе Мишића 39, 11040 Београд са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места ”.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 13. фебруара 2021. године и истиче 22. фебруара 2021. године. 

Датум оглашавања: 12. фебруар 2021. године.

Лице које је задужено за давање обавештења: Драгана Павловић, тел: (011)715-2762, од 10.00 до 13.00 часова.

 

Конкурсна документација за преузимање
 
Образац пријаве на конкурс

Пријава на интерни конкурс врши се на обрасцу пријаве који су овде доступни за преузимање.

 
Закони и правилници
Овде можете преузети законе и правилнике чије ће познавање бити проверавано током изборног поступка.